De Binnenrotte in 1987

De Binnenrotte in 1987

Er was een tijd dat het hoofdkantoor District Rotterdam gehuisvest was in het pand Botersloot 187. Het Kopgebouw noemden we die locatie, dat gebouw. Wat waren we trots bij de opening, in 1980. Je kon het gebouw mooi vinden of niet, maar, het was ‘modern’. 13 Verdiepingen telde het Kopgebouw, genoeg om veel, heel veel afdelingen te herbergen. En dan had je ook nog de ‘Oudbouw’ waar o.a. wkc (wijkcentrale) Rt-C was gevestigd. Maar, dat was in die tijd niet genoeg. Er waren ook nog andere locaties, waaronder Bulgersteijn, waar PTT afdelingen gehuisvest waren.

De locatie was een heuse ‘A-locatie, in projectontwikkelaars jargon. Of onze directie dat in 1980 wist is ons niet bekend, maar, dit feit was wel belangrijk bij de verkoop zo’n 20 jaar later, in de onderhandelingen in relatie tot verhuizing naar de Kop van Zuid.

Maar, de Botersloot was voor vele collega’s een plezierige locatie om tussen de middag te kuieren door de binnenstad en bijv. de Markt. De spoorlijn vanuit Rotterdam CS richting Dordrecht was in de 80er en 90er jaren nog bovengronds, de Binnenrotte was de plek om elke dinsdag over de wekelijkse Markt te struinen. Tot begin jaren ’90 zag het er nog uit zoals de foto toont.

De Binnenrotte, vroeger alleen bekend als Rotte, kreeg deze naam om het gedeelte van de rivier die binnen de stad liep aan te duiden. In de oudste bronnen wordt de naam Rotte of Rottesloot in de stad gegeven aan de Binnenrotte, tevens aan de wetering achter de Grote kerk, die naar de Slikvaart liep en daarom ook wel Kerkrotte heette en ook wel aan de Kipsloot, en de Achterkloostergracht. In 1868 is ten behoeve van de aanleg van het spoorwegviaduct door de stad een contract met het rijk gesloten tot demping. Dit werk was in 1874 gereed. Daarna sprak men van de Gedempte Binnenrotte. Bij besluit is in 1942 de toevoeging ‘Gedempte’ vervallen.

De Botersloot zelf , ook wel Gedempte Botersloot genoemd, loopt van de Meent naar de Hoogstraat.  De naam komt in 1433 al voor in geschriften van het Gemeentearchief Rotterdam, en dankt zijn naam aan de zuivelboeren die hun waren via de Rotte naar de stad brachten. In 1866 werd de Botersloot gedempt. Op de route van de oude Botersloot liggen nu achtereenvolgens het Binnenrottehof, het kruispunt met de Meent en de huidige Gedempte Botersloot.

In 2000 was het over voor alle afdelingen die gehuisvest waren in het Kopgebouw. Het nieuwe kantoor aan de Wilhelminakade was inmiddels opgeleverd, successievelijk verhuisden alle afdelingen richting de Belvedère, zoals De Link destijds heette. En tussentijds was er iemand die het gebouw van Renzo Piano ‘Toren op Zuid’ meende te moeten laten heten. Dus voor veel KPN-ers staat de afkorting TOZ nog in het geheugen gegrift.

De foto is gemaakt door de Fototechnische Dienst Rotterdam en komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt eveneens uit het Stadsarchief Rotterdam. #rotterdamvantoen #rotterdam #geschiedenis #historie #history #stadsarchiefrotterdam #stadsarchief010

 

1948, Herbouw kantoor  en centrale Plaatselijke Telefoon Dienst

Rotterdam, aan de zijkant van de Plaatselijke Telefoondienst aan de Botersloot. 1951

%d bloggers liken dit: