Privacy beleid

Dit is de privacyverklaring van het “Stichting Vrienden van het Houweling Telecommuseum”, gevestigd te Rotterdam, Vlaggemanstraat 15, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 74467751, hierna te noemen “Stichting”.

Bewust of onbewust deel je persoonlijke informatie met ons. Wij vinden het belangrijk dat uw persoonlijke gegevens met zorg worden behandeld. Daarom hebben we in deze verklaring voor u uitgelegd hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens en welke rechten u heeft. Als u vragen heeft over het lezen van deze verklaring, kunt u uw vraag per e-mail sturen via het contactformulier.

In de onderstaande tabel kunt u snel en gemakkelijk het doel vinden waarvoor we uw persoonlijke gegevens verzamelen, hoe lang we deze bewaren en wie deze persoonlijke informatie van ons mag ontvangen.

Doel: Het uitvoeren van de lidmaatschap overeenkomst

Doel: Administratie

Doel: Versturen (digitale) berichten, waaronder nieuwsbrief

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Toegang, correctie en verwijdering van persoonlijke gegevens

U hebt het recht om de Associatie te verzoeken om uw persoonlijke gegevens te inspecteren (tenzij de Vereniging niet verplicht is om deze inspectie te verstrekken op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming) en om uw gegevens aan te vullen, te verwijderen of te beschermen. U moet zich identificeren met een dergelijk verzoek. Als u wilt dat uw gegevens worden verwijderd, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de relevante gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonlijke gegevens

De Vereniging neemt passende maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beveiligen tegen verlies, ongeoorloofde toegang, publicatie en onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat toegang tot de persoonlijke gegevens wordt beschermd en dat onze beveiligingsmaatregelen regelmatig worden gecontroleerd.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid gebruiken. De vereniging beveelt aan dat u altijd de relevante privacyverklaring van die websites raadpleegt voor het gebruik van andere websites.

Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:
Verantwoordelijke: Bestuur “Vrienden van het Houweling Telecommuseum”.

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met deze instantie.