Nieuwste aanwinst

Eind Juni 2023 is uit Voorburg een oude moederklok (type Wagner) opgehaald die vroeger in het Haagse kantoor van de Post Cheque en Giro Dienst (PCGD) heeft gestaan. Dit kantoor is in de zelfde periode als het museum gebouwd, waarschijnlijk heeft deze klok dan ook een respectabele leeftijd.
Deze klok is geschonken door de weduwe van Mr Martin Harms die vele dingen uit de plaatselijke geschiedenis verzamelde.
Voorlopig staat deze in de “bunker”,  in afwachting van herstel en een geschiktere plaats in het museum.