Philips Centrales

Op 11 Juni zijn twee Philips centrale opstellingen vanuit Hilversum naar het Museum gebracht, in afwachting van verdere toepassing (en ook meer informatie) staan beide nu in de portiers loge.